Banner Image
Wave Image

บริการของเรา

สร้างอนาคตของบริการ
ทางการเงินกับเน็กซ์โพสท์


Thai QR Payment

รับชำระผ่าน QR code ซึ่งรองรับการใช้
งานจากลูกค้าที่มี App แสกนง่ายๆ
โดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด

รับชำระผ่าน QR code ซึ่งรองรับการใช้งาน
จากลูกค้าที่มี App แสกนง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้อง
พกเงินสด

WeChat Pay

เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วย E-Wallet
ระบบรับชำระเงินที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน
มีผู้ใช้บริการ มากกว่า 1,000 ล้านคน

เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วย E-Wallet
ระบบรับชำระเงินที่นิยมมากที่สุดในประเทศจีน
มีผู้ใช้บริการ มากกว่า 1,000 ล้านคน

Credit Card

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคดิจิทัล
และโอกาสการขายกับผู้ซื้อในและต่างประเทศ
รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตชั้นนำทั่วโลก

Alipay

เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีลูกค้าชาวจีน
หรือต้องการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ชาวจีนมากขึ้น กว่า 900 ล้านบัญชีบนอาลีเพย์

เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีลูกค้าชาวจีน หรือต้องการ
ขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนมากขึ้น
กว่า 900 ล้านบัญชีบนอาลีเพย์

Online Direct Debit

เพิ่มช่องทางการชำระด้วยการหักบัญชีธนาคาร
ผ่านระบบ internet banking ของธนาคาร
ชั้นนำทั้งหมดของประเทศไทย


ธุรกิจน้อยใหญ่ วางใจให้เราดูแล

ร้านค้ากว่าพันแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงธุรกิจแบบเดียวกันกับคุณ เลือกให้เราดูแลเรื่องการรับชำระเงิน

ร้านค้ากว่าพันแห่งทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงธุรกิจแบบเดียวกันกับคุณ
เลือกให้เราดูแลเรื่องการรับชำระเงิน

Wave Image