เชื่อมต่อ NextPOS กับ POS
(Point of Sale) หรือ Cash Register

รับ-จ่ายได้คล่องตัว รวบรวมทุกฟังก์ชันรับชำระและบริหาร
จัดการการเงินเอาไว้ในที่เดียวในระบบ POS

เชื่อมต่อ NextPOS กับ POS
(Point of Sale)
หรือ Cash Register

รับ-จ่ายได้คล่องตัว รวบรวมทุกฟังก์ชันรับชำระ
และบริหารจัดการการเงินเอาไว้ในที่เดียวในระบบ POS

Wave Image
Step 1
ดาวน์โหลด API

ร้านค้าผู้ใช้งานระบบ POS (Point of Sale) หรือ
Cash Register จะต้องดาวน์โหลด API เพื่อเตรียม
เชื่อมต่อระบบร้านค้าของคุณกับระบบรับชำระเงิน
NextPOS

Step 2
เชื่อมต่อระบบ

ผู้พัฒนาระบบของร้านค้าทำตามคู่มือเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบของร้านค้ากับบริการรับชำระเงิน NextPOS

Step 3
ใช้งานได้ทันที

ร้านค้าของคุณเชื่อมต่อกับระบบรับชำระเงิน NextPOS
เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินบนแพลตฟอร์ม
ของร้านค้าได้ทันที

คุณกำลังรออะไรอยู่? เริ่มต้นใช้บริการวันนี้

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลังในการขายทำได้เพียงคลิกเดียว

คุณกำลังรออะไรอยู่?
เริ่มต้นใช้บริการวันนี้

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มพลัง
ในการขายทำได้เพียงคลิกเดียว

ลงทะเบียนใช้บริการ